Home » CONTACT » Doel Stichting

Het doel der stichting


Het doel van stichting .

Is het bevorderen van vereningsleven .

In het bijzonder en van het maatschappelijk leven .

In het algemeen in het dorp Hem .

Waaronder begrepen het verstrekken van subsidies of geldelijke bijdragen .

Aan het in het dorp Hem .

Gevestigde vereningingen of instellingen met een ideele of sociale stekking .